Kontakt

Fastighets AB Carolus 32
Kv Caroli

 

Fastighetsägare:
A Group Of Retail Assets Sweden (Agora AB)

 

Centrumchef:
Lars-Bertil Salomonson, Agora Retail AB
040 628 08 91

 

Floor Manager:
Lotta Engvall
040 628 08 93

 

Leasingmanager:
Anders Malmgren, AT Nordic Property Group AB
0768 13 25 55

 

Therese Lindsley, AT Nordic Property Group AB
0706 89 96 85

 

Tekniska frågor:
Thomas Hansson, Newsec TS
0766 43 20 10

 

Bevakningsfrågor:
Centrumbevakning
0734 23 20 56

 

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)
Strandvägen 7, Box 16378
103 27 Stockholm
Agora logga
1 300 P-platser i 2 parkeringhus.
300 m från Centralen. Flera busslinjer/tåg. Buss: 3, 4 östergatan. 2, 5, 8 Djäknegatan

Kv. Caroli Centrumledning

Östergatan 12, Sköna Torget, våning 2, Malmö
040 628 08 91
lars-bertil.salomonson@agoraretail.se
Kontaktsida